Chính sách mới

Từ Ngày 1-1-2018: Đất ở tối thiểu 36 m2 được tách thửa
Từ Ngày 1-1-2018: Đất ở tối thiểu 36 m2 được tách thửa cập nhật ngày 20/12/2017 - 04:30.
TP.HCM cho phép tách thửa đất 36m2 từ năm 2018
TP.HCM cho phép tách thửa đất 36m2 từ năm 2018 cập nhật ngày11/12/2017 09:22 GMT+7.
Từ 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình
Từ 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình 22/11/2017 08:35 GMT+7