Quy định mới nhất

Nhiều sửa đổi, bổ sung trong việc cấp sổ đỏ tại Hà Nội
Nhiều sửa đổi, bổ sung trong việc cấp sổ đỏ tại Hà Nội 18/10/2018 21:34
Từ ngày 15/4/2018, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ
Từ ngày 15/4/2018, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ 26-03-2018 - 08:25
Chung cư, khách sạn phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Chung cư, khách sạn phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 07/03/2018 09:16
Quy định về ghi chú quy hoạch trên sổ đỏ
Quy định về ghi chú quy hoạch trên sổ đỏ 13/02/2018 11:04
Thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3/2017
Thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3/2017 27/2/2017 | 18:12
Mua bán nhà bằng giấy viết tay được công nhận
Mua bán nhà bằng giấy viết tay được công nhận
Muốn đăng ký thường trú tại TP.HCM, phải có 20m2 đất để ở
Muốn đăng ký thường trú tại TP.HCM, phải có 20m2 đất để ở 28/02/2018 8:58
Điều 66, Nghị định 139: Mức phạt đủ tính răn đe về quản lý nhà chung cư
Điều 66, Nghị định 139: Mức phạt đủ tính răn đe về quản lý nhà chung cư cập nhật ngày 15/1/2018 13: 55
Từ ngày 15/1, nhà xây sai phép, không phép đều bị đập bỏ
Từ ngày 15/1, nhà xây sai phép, không phép đều bị đập bỏ 13/01/2018 08:52
Môi giới bán dự án trái phép bị phạt đến 50 triệu
Môi giới bán dự án trái phép bị phạt đến 50 triệu 07/1/2018 09:21 14:30
10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018
10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018. cập nhật ngày/ 1/1/2018 | 11:38 GMT+7
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2018?
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2018? cập nhật ngày 14/11/2017 7:56
Xử phạt chủ đầu tư bàn giao nhà chậm tiến độ
Xử phạt chủ đầu tư bàn giao nhà chậm tiến độ cập nhật ngày18/12/2017 11:27.
Bán nhà không có ngân hàng bảo lãnh bị phạt 300 triệu đồng
Bán nhà không có ngân hàng bảo lãnh bị phạt 300 triệu đồng
Năm 2018 sẽ ban hành bộ quy tắc đạo đức kinh doanh bất động sản
Năm 2018 sẽ ban hành bộ quy tắc đạo đức kinh doanh bất động sản
Sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định về kinh doanh bất động sản
Sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định về kinh doanh bất động sản cập nhật ngày15/12/2017, 11:19
Sổ đỏ cấp trước ngày 5/12/2017 không phải đổi theo luật mới
Sổ đỏ cấp trước ngày 5/12/2017 không phải đổi theo luật mới 04/12/2017 08:23.
Làm rõ quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Làm rõ quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cập nhật ngày/09:54 27/11/2017.
"Đừng kỳ vọng một quyển sổ đỏ sẽ giải quyết được mọi tranh chấp tài sản"
"Đừng kỳ vọng một quyển sổ đỏ sẽ giải quyết được mọi tranh chấp tài sản" 23/11/2017 12:37
Ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ: giảm tranh chấp đất đai, minh bạch tài sản.
Ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ: giảm tranh chấp đất đai, minh bạch tài sản .Thứ sáu 25/11/2017 | 19:05 GMT+7