Quyền Sở Hữu

Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào ?
Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào ? 19/12/2018 8:7
Sau khi kết hôn có được đứng tên sổ đỏ một mình không?
Sau khi kết hôn có được đứng tên sổ đỏ một mình không? 17/07/2018 08:28
Có được phép tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch?
Có được phép tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch? 05/10/2018 08:45
Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10/10/2018 09:39
Văn phòng hình thành trong tương lai có được chuyển nhượng?
Văn phòng hình thành trong tương lai có được chuyển nhượng? 01/11/2018 09:00
Được cấp sổ đỏ nhưng đất nhà tôi vẫn bị tranh chấp
Được cấp sổ đỏ nhưng đất nhà tôi vẫn bị tranh chấp 06/04/2018 05:00
Rủi ro khó lường khi mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền
Rủi ro khó lường khi mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền 23/08/2018 09:33
Làm thế nào để đòi lại đất nhờ người khác mua hộ?
Làm thế nào để đòi lại đất nhờ người khác mua hộ? 19/06/2018 17:23
Quy định về ghi chú quy hoạch trên sổ đỏ
Quy định về ghi chú quy hoạch trên sổ đỏ 13/02/2018 11:04
Sổ đỏ cấp cho 'hộ gia đình' và cá nhân có gì khác biệt?
Sổ đỏ cấp cho 'hộ gia đình' và cá nhân có gì khác biệt? 13/06/2018 07:58
Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ đối với tài sản thừa kế
Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ đối với tài sản thừa kế 07/03/2018 | 19:59
Trả hết tiền mà sao chưa được ngân hàng trả sổ đỏ?
Trả hết tiền mà sao chưa được ngân hàng trả sổ đỏ? 19/1/2018 | 15:33
Đất quy hoạch có được chuyển nhượng, tách sổ đỏ?
Đất quy hoạch có được chuyển nhượng, tách sổ đỏ? 28/2/2018 | 16:13
Không có tên trong hộ khẩu vẫn được ghi vào sổ đỏ hộ gia đình
Không có tên trong hộ khẩu vẫn được ghi vào sổ đỏ hộ gia đình 25/11/2017 | 14:04
Quy định tách thửa dễ bị "cò đất" lợi dụng phân lô?
Quy định tách thửa dễ bị "cò đất" lợi dụng phân lô? cập nhật ngày 18/01/2018 8: 53
Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi?
Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi? 28/10/2016 10:17