Tư vấn pháp luật

Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng 15/05/2018 10:41
Sang tên nhà đất mua bằng giấy viết tay cần những thủ tục gì?
Sang tên nhà đất mua bằng giấy viết tay cần những thủ tục gì? 09/04/2018 08:41
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng 14/05/2018 15:47
Quy định về tiến độ thanh toán khi mua căn hộ "trên giấy"
Quy định về tiến độ thanh toán khi mua căn hộ "trên giấy" 19/04/2018 17:18
Sai sót trên sổ đỏ, đính chính bằng cách nào?
Sai sót trên sổ đỏ, đính chính bằng cách nào? 15/04/2018 12:46
Mua phải nhà có giấy tờ giả thì giải quyết thế nào?
Mua phải nhà có giấy tờ giả thì giải quyết thế nào? 16/04/2018 10:32
Làm thế nào để có thể mua đất đúng giá?
Làm thế nào để có thể mua đất đúng giá? 17/04/2018 09:31
Có phải mua đất chưa có sổ đỏ phải lập vi bằng mới đúng luật?
Có phải mua đất chưa có sổ đỏ phải lập vi bằng mới đúng luật? 1/3/2018 | 09:03
Mua nhà cần quan tâm những điều gì trong hợp đồng?
Mua nhà cần quan tâm những điều gì trong hợp đồng? 20/12/2017 08:41
Vi bằng có giá trị gì khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản?
Vi bằng có giá trị gì khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản? 02/03/2018 08:33
Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ
Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ
Xác định thời hạn đăng ký biến động đất đai thế nào?
Xác định thời hạn đăng ký biến động đất đai thế nào? 27/02/2018 07:53
Không có văn phòng đại diện có được kinh doanh bất động sản?
Không có văn phòng đại diện có được kinh doanh bất động sản? 28/02/2018 08:32
Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ
Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ 05/02/2018 08:13
Đào ao trong đất thổ cư có được không?
Đào ao trong đất thổ cư có được không? 27/02/2018 16:24
Chưa đóng thuế đất có được cấp sổ đỏ hay không?
Chưa đóng thuế đất có được cấp sổ đỏ hay không?
Muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản phải đáp ứng những yêu cầu gì? 23/02/2018 16:32
Sản xuất năng lượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
Sản xuất năng lượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 12/06/2017 00:00
Mua lại nhà ở xã hội có được không?
Mua lại nhà ở xã hội có được không? 05/03/2018 16:27
Có phải mua đất chưa có sổ đỏ phải lập vi bằng mới đúng luật?
Có phải mua đất chưa có sổ đỏ phải lập vi bằng mới đúng luật? 1/3/2018 | 09:03