Tư vấn pháp luật

Sổ đỏ nhà chung cư có thời hạn bao lâu?
Sổ đỏ nhà chung cư có thời hạn bao lâu? 023/01/2019 05:00
Trường hợp không được cấp GCNQSDĐ
Trường hợp không được cấp GCNQSDĐ 31/10/2018 05:00
Môi giới tư vấn sai sự thật có bị phạt?
Môi giới tư vấn sai sự thật có bị phạt? 19/08 /2018 7:34
Không cố định phí môi giới bất động sản
Không cố định phí môi giới bất động sản 20-08-2018 17:26
Trường hợp nào thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Trường hợp nào thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi mua nhà?
Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi mua nhà? 30/07/2018 09:18
Có được hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng?
Có được hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng? 02/07/2018 15:22
Phân biệt giữa giao đất và cho thuê đất
Phân biệt giữa giao đất và cho thuê đất 13/06/2018 16:06
Đất không có sổ đỏ không được bán?
Đất không có sổ đỏ không được bán? 12/06/2018 15:25
Có được cấp sổ đối với đất dự án khi lãnh đạo công ty bị bắt?
Có được cấp sổ đối với đất dự án khi lãnh đạo công ty bị bắt? 09/06/2018 19:44
Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cho loại đất nào?
Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cho loại đất nào? 08/06/2018 17:43
Có được thế chấp nhà đất chưa có sổ đỏ?
Có được thế chấp nhà đất chưa có sổ đỏ? 16/05/2018 17:08
Phải làm thế nào khi bị trộm mất sổ đỏ?
Phải làm thế nào khi bị trộm mất sổ đỏ? 20/05/2018 18:22
Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền
Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền 29/12/2017 22:29
Cháy nhà chung cư, ai bồi thường?
Cháy nhà chung cư, ai bồi thường? 31/03/2018 20:28
Thông tin cá nhân bị lộ, ai chịu trách nhiệm?
Thông tin cá nhân bị lộ, ai chịu trách nhiệm? 16/04/2018 12:11
15 tuổi được đứng tên sổ đỏ chưa?
15 tuổi được đứng tên sổ đỏ chưa? 25/05/2018 14:39
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng 15/05/2018 10:41
Sang tên nhà đất mua bằng giấy viết tay cần những thủ tục gì?
Sang tên nhà đất mua bằng giấy viết tay cần những thủ tục gì? 09/04/2018 08:41
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng
Cách hợp pháp hóa giấy tờ mua nhà chưa công chứng 14/05/2018 15:47