Tư vấn pháp luật

Vi bằng có giá trị gì khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản?
Vi bằng có giá trị gì khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản? 02/03/2018 08:33
Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ
Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ
Xác định thời hạn đăng ký biến động đất đai thế nào?
Xác định thời hạn đăng ký biến động đất đai thế nào? 27/02/2018 07:53
Không có văn phòng đại diện có được kinh doanh bất động sản?
Không có văn phòng đại diện có được kinh doanh bất động sản? 28/02/2018 08:32
Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ
Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ 05/02/2018 08:13
Đào ao trong đất thổ cư có được không?
Đào ao trong đất thổ cư có được không? 27/02/2018 16:24
Chưa đóng thuế đất có được cấp sổ đỏ hay không?
Chưa đóng thuế đất có được cấp sổ đỏ hay không?
Muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản phải đáp ứng những yêu cầu gì? 23/02/2018 16:32
Sản xuất năng lượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
Sản xuất năng lượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 12/06/2017 00:00
Mua lại nhà ở xã hội có được không?
Mua lại nhà ở xã hội có được không? 05/03/2018 16:27
Có phải mua đất chưa có sổ đỏ phải lập vi bằng mới đúng luật?
Có phải mua đất chưa có sổ đỏ phải lập vi bằng mới đúng luật? 1/3/2018 | 09:03
Giao dịch mua đất có bị vô hiệu khi người bán qua đời?
Giao dịch mua đất có bị vô hiệu khi người bán qua đời? 1/3/2018 | 10:54
Khác biệt giữa sổ đỏ cấp cho 'hộ gia đình' và cá nhân
Khác biệt giữa sổ đỏ cấp cho 'hộ gia đình' và cá nhân 23/11/2017 | 00:00
Khi nào vợ chồng chung, riêng tên trong sổ đỏ?
Khi nào vợ chồng chung, riêng tên trong sổ đỏ? 25/11/2017 | 09:36
Ai phải sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà đất?
Ai phải sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà đất? 18/11/2016 11:44
Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chuyển nhượng được không?
Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chuyển nhượng được không? 09-12-2015 6:28
Có thể bán lại đất khi mới chỉ có hợp đồng chuyển nhượng mà chưa có sổ đỏ hay không?
Có thể bán lại đất khi mới chỉ có hợp đồng chuyển nhượng mà chưa có sổ đỏ hay không? 28-02-2018 5:39
Chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm?
Chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm? 02-03-2018 7:9
Mua bán nhà bằng giấy viết tay được công nhận
Mua bán nhà bằng giấy viết tay được công nhận 3/3/2017 | 00:00
Giao dịch mua đất có bị vô hiệu khi người bán qua đời?
Giao dịch mua đất có bị vô hiệu khi người bán qua đời? 1/3/2018 | 10:54