Cần bổ sung đất đô thị vào danh mục các nhóm đất trong Luật Đất đai

14/01/2018 11:58

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi bổ sung đất đô thị và đất xây dựng đô thị vào danh mục đất đang được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai. Đây là một trong 5 kiến nghị của Bộ Xây dựng về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai mà Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo.


Thống kê số liệu về đất đô thị và đất xây dựng có ý nghĩa trong việc lập quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Cân nhắc khi quy hoạch sử dụng đất đến cấp xã

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan soạn thảo nên cân nhắc việc đề xuất, bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến cấp xã, đến từng thửa đất vào Điều 34 của Luật Đất đai. Vì thứ nhất, nhiều khu vực trong đô thị đã có quy hoạch phân khu được duyệt; thứ hai, theo quy định của Luật Quy hoạch, trong nội dung quy hoạch tỉnh cũng như trong danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, thì chỉ có quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, không có quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Đối với chế độ sử dụng đất của căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, Bộ Xây dựng kiến nghị cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên theo quy định của Luật Đất đai, xác định là loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất của dự án là 50 - 70 năm theo quy định. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời hạn hoạt động của dự án và người nhận quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn dự án. Tuy nhiên, cần nghiên cứu bổ sung thêm nội dung theo hướng, khi hết thời hạn sử dụng đất của dự án, nếu có nhu cầu thì được xem xét, gia hạn.

Về chế độ sử dụng đất của văn phòng kết hợp ở, Bộ Xây dựng thống nhất với lựa chọn của cơ quan chủ trì soạn thảo, theo đó: “Đất có chức năng để ở thì xác định là đất ở. Thời hạn sử dụng đất của chủ dự án là 50 - 70 năm theo quy định. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời hạn hoạt động của dự án và người nhận quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ổn định lâu dài”.

Đối với thu hồi đất, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2, theo đó, “bổ sung nội dung một số trường hợp thu hồi đất khác do Chính phủ quy định” để Chính phủ chủ động, linh hoạt trong việc sửa đổi, bổ sung một số trường hợp thu hồi đất khác khi cần. Nếu quy định cứng trong Luật thì khi phát sinh các trường hợp khác, phải sửa Luật, sẽ mất nhiều thời gian và quy trình, thủ tục phức tạp.

Đảm bảo sự đầy đủ, thống nhất

Đối với phân loại đất, Bộ Xây dựng đề xuất cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung đất đô thị và đất xây dựng đô thị vào các loại đất đang được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai và “giao Chính phủ quy định các loại đất tôn giáo, đất tín ngưỡng, đất phi nông nghiệp khác”; bổ sung nội dung giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý đất đô thị, xây dựng hệ thống thông tin về đất đô thị tại Điều 34, Điều 124 của Luật Đất đai.

Vì thực tế hiện nay, Luật Đất đai đang phân loại đất theo mục đích quản lý khác nhau, nhưng đất đô thị và đất xây dựng đô thị lại không nằm trong quy định là một loại đất cụ thể nên không được nằm trong hệ thống số liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Trong khi đó, việc thống kê các số liệu về đất đô thị và đất xây dựng có ý nghĩa rất lớn trong việc lập quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch và quản lý quỹ đất đô thị.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai, đất đô thị đã được xác định là một loại đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Tuy nhiên, Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định về phân loại đất căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 03 loại gồm: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Đối với mỗi nhóm đất lại quy định các loại đất cụ thể theo mục đích sử dụng khác nhau. Nhưng có những loại đất được phân loại chưa hợp lý, có những loại đất lại chưa được liệt kê trong Luật, như đất đô thị và đất xây dựng đô thị.

Ngoài ra, hiện chưa có quy định thống nhất giữa giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo pháp luật về đấu thầu với các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong khi Luật Đấu thầu có quy định về các trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Nhưng Luật Đất đai chỉ quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất (trong đó không bao gồm hình thức giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 118 Luật Đất đai theo hướng bổ sung hình thức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, đảm bảo các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai có sự thống nhất.

Theo Luật Đất đai, đất đô thị và đất xây dựng đô thị không nằm trong quy định là một loại đất cụ thể. Cho nên, đất đô thị và đất xây dựng đô thị không được thống kê trong hệ thống số liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

thanh nga (baoxaydung)/ kênh diaocviet.vn tổng hợp.


Bình luận