Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

26/05/2018 09:14

Ông Đinh Văn Dậu (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Tháng trước, vì bận công tác ở nước ngoài nên tôi có ra văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho em trai tôi bán nhà. Nay tôi đi công tác về và muốn đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền này có được không?".

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Kao Kiến, trả lời: Căn cứ tại điều 569 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền: Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực; trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

Căn cứ quy định trên, ông được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền mà không cần có sự đồng ý của em trai mình. Nếu hợp đồng ủy quyền có thù lao thì chấm dứt bất kỳ lúc nào, đồng thời trả thù lao theo thỏa thuận.

Nếu hợp đồng ủy quyền không thù lao thì ông phải báo trước em mình một khoảng thời gian nhất định (nên có thông báo gửi bằng văn bản có ký nhận).

Trường Hoàng ( NLD)/kênh diaocviet.vn tổng hợp.


Bình luận