Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ đối với tài sản thừa kế

07/03/2018 20:02

Trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận QSDĐ thì người thừa kế của người sử dụng đất thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng.

Nguồn: Nguồn: CAFELAND TV


kênh diaocviet.vn tổng hợp.


Bình luận