Không có văn phòng đại diện có được kinh doanh bất động sản?

07/03/2018 18:27

Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm việc cho một công ty Hàn Quốc. Công ty không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Xin hỏi, công ty của tôi muốn mua bất động sản (căn hộ condotel), rồi bán hoặc cho người nước ngoài khác thuê có được không?

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam thì phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và được kinh doanh bất động sản theo các hình thức quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản; được mua, thuê, thuê mua bất động sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản.

theo ( chinhphu.vn )/ kênh diaocviet.vn tổng hợp.Bình luận