Kết quả tìm

Cho thuê hoặc bán xưởng tại km 5 quốc lộ 2b hữu thủ - kim Long - Vĩnh yên - Vĩnh phúc
Cho thuê hoặc bán xưởng tại km 5 quốc lộ 2b hữu thủ - kim Long - Vĩnh yên - Vĩnh phúc
Thỏa thuận Diện tích: 600 m2
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Bán kho bãi - nhà xưởng tại Vĩnh Phúc