Kết quả tìm

Chuyển nhượng nhà xưởng trên khu đất rộng 24.750 m2, KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định
Chuyển nhượng nhà xưởng trên khu đất rộng 24.750 m2, KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định
Thỏa thuận Diện tích: 24750 m2
Nam Định - Nam Định
Chuyển nhượng nhà xưởng trên khu đất rộng 7.598 m2, KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định
Chuyển nhượng nhà xưởng trên khu đất rộng 7.598 m2, KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định
Thỏa thuận Diện tích: 7598 m2
Nam Định - Nam Định

Bán kho bãi - nhà xưởng tại Nam Định