Kết quả tìm

Cần bán nhà mặt phố 4 tầng do chuyển về Hà Nội sinh sống gồm 1 tầng âm và 3 tầng mặt đường
Cần bán nhà mặt phố 4 tầng do chuyển về Hà Nội sinh sống gồm 1 tầng âm và 3 tầng mặt đường
Thỏa thuận Diện tích: 54 m2
Phường Ngọc Xuân - Cao Bằng - Cao Bằng